مراسم هفتگی یکشنبه شبهای زوارالحسین برقرار می باشد(جلسه تعطیل نیست و فعلا در همان مکان قبلی هستیم)

با نـوای سیـدعـلــی مومنـی از ساعت ۲۱

تهران چهار راه آقا مصطفی خمینی(سیروس)،خیابان پانزده خردادغربی،خیابان پامنار،نبش کوچه مروی