29967256802820717241

مراسم شبهای قدر ۱۹،۲۱و۲۳ ماه مبارک رمضان
بانوای سید علی مومنی ازساعت ۲۴

تهران چهار راه آقا مصطفی خمینی(سیروس)،خیابان پانزده خردادغربی،خیابان پامنار،نبش کوچه مروی